ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΚΟY

ΕΙΣΟΔΟΣ

ENTER

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 

•  Δικαιοπραξίες

•  Αγοραπωλησίες ακινήτων

•  Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο

•  Απαιτήσεις και αποζημιώσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα

•  Απαιτήσεις κάθε είδους

•  Απαιτήσεις από ζημίες εξ αιτίας ελαττωματικών προϊόντων

•  Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια, διατροφές)

•  Δίκαιο ενέργειας

•  Πατέντες

•  Πνευματική ιδιοκτησία

•  Κοινοτικό Δίκαιο

•  Είσπραξη οφειλών

•  Εταιρικό Δίκαιο

•  Εργατικό Δίκαιο

•  Ποινικό Δίκαιο

•  Δίκαιο Περιβάλλοντος

© vrikos-lawoffice.gr